nocfc RECYCLE logo small
Aero-Pack products have not contained CFCs since 1976 Aero-Pack products are 100% Recyclable

(632) 635-0680
(632) 635-0703
 

Corporate Values


DRIVE TO EXCEL Hangaring manguna

POSITIVE ATTITUDE Mabuting pananaw

DISCIPLINE AND HARD WORK  Disiplina at ibayong sipag

HARMONY AND COOPERATION Pagkakaunawaan at pagtutulungan

FAIRNESS AND HUMILITY  Pagka-makatarungan at kababaang-loob

COURTESY AND RESPECT FOR OTHERS Pagkilala at paggalang sa karapatan ng iba

GRATITUDE AND APPRECIATION Pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob